O Uluczu

Ulucz – osada w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim, w gminie Dydnia, nad rzeką San. Wieś po raz pierwszy wspomniana w dokumencie z roku 1373 jako Ulicz. W roku 1870 wieś liczyła 1342 Rusinów, 98 Polaków oraz 181 Żydów. Do 1944 było we wsi 400 gospodarstw oraz 2040 mieszkańców (1620 Ukraińców). W latach 1945-1947 w Uluczu dochodzi do walk pomiędzy UPA a WP. W maju 1946 WP spaliło ok 300 domów oraz wysiedliło 1000 osób na Ukrainę. Następnie w roku 1947 dochodzi do całkowitego zniszczenia wioski. 28 kwietnia 1947 r. pozostali, ok. 550 mieszkańców Ulucza zostało przesiedlonych i rozproszonych w ramach Akcji „Wisła”, ze starej wsi pozostał tylko jeden dom, cmentarz oraz Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego z (15107-1659) w Uluczu na górze Dębnik (344m n.p.m.)

Улюч – Улюч – село в Польщі, розташоване в Підкарпатському воєвідстві, в повіті Бжозув, гміна Дидня, на річці Сян. Про село вперше згадується в документі з 1373 р, під назвою Уліч. У 1870 році в селі жило 1342 русинів, 98 поляків і 181 євреїв. До 1944 року в селі було 400 домашніх господарств і 2040 жителів (1620 українців).У 1945-1947 роках в Улючи велась боротьба між УПА та Польським Військом (WP). У травні 1946 року польське військо спалило близько 300 будинків а 1000 людей виселено в Україну. В 1947 році польським військом вповні знищено село.28 квітня 1947р. біля 550 жителів Улюча переселено горезвісною акцією „Вісла”на захід та північ Польщі. На згорищах села залишився тільки один будинок, цвинтар і церква Вознесіння Христового з (15107-1659) на горі Дубник (344 м над рівнем моря).

Ulucz-(oo-loo-ch) – is a village on the river San in the administrative district of Gmina Dydnia, within Brzozów County, Subcarpathian Voivodeship, in south-eastern Poland.
The village is first mentioned in a document from the year 1373 as „Ulicz”. In 1870 the village had 1342 Rusyns, 98 Poles and 181 Jews. Until 1944 there were 400 households and 2,040 residents (1,620 Ukrainians). In the period 1945-1947 in Ulicz, battles took place between the UPA (Ukrainian Insurgent Army) and the Polish Army. In May 1946, the majority of houses (300) were burned and 1000 people were deported to Ukraine by „the Polish Army”. In 1947, the village was completely destroyed. On April 28, 1947, the rest of the village residents (550) were expelled and resettled under the Operation Vistula to the areas formerly owned by the Germans.
Today, Ulucz is the location of the oldest (15107-1659) wooden „tserkva” – Ukrainian Orthodox Church named the Ascension of Our Lord located on the top of the hill „Dębnik” (344m asl).