Category: Albumy rodzinne

Album rodzinny: rodzina Krowiak Michał

Album rodzinny: rodzina Podolak

Album rodzinny: rodzina Dobrzański

Mykoła Dobriańskij- syn Mykoły Dobrjańskoho -ur. Ulucz 1930- nagranie Werchnia- sierpień 2016   Zdjęcia z archiwum rodzinnego Dobrzańskich. Na strychu w domu mojej babci i dziadka – Emilia Dobrzańska (z domu Kocan) i Józefa Dobrzańskiego urodzonych w Uluczu znalazłam kilkanaście zdjęć. Pozdrawiam Board member interview – Michael.J.Dobransky Veterans 2023

Album rodzinny: rodzina Kowalski

Album Rodzinny: Rodzina Klim Iwan

Album Rodzinny: Rodzina Badyra

Album Rodzinny: Pietruszczak Jan

Album Rodzinny: Rodzina Badyrka

Członkowie rodu Badyrka w Ameryce: There are several records of Badyrka visiting America, or possibly settling there: Jan Badyrka b. 1877 Dmytro Badyrka b. 1879 Teodor Badyrka b. 1883 Anna Badyrka b. 1888   Zofia Badyrka-Niedzwiedzka,  wspomnina o Uluczankach: Olga i Celina Badyrka       Grażyna Badyrka-Węclewicz, wspomnienia o ojcu Mikołaj Badyrka (ur. Ulucz 1910) …

Kontynuuj czytanie

Album Rodzinny: Rodzina Słaby Onufry

Album Rodzinny: Rodzina Czebieniak Piotr

Do pobrania: Wspomnienia o Uluczu – Zofia Czebieniak-Prystay Wspomnienia o Uluczu – Adam Czebieniak ( syn Andrzeja Czebieniaka). Wywiad przeprowadziła Stefania Jawornicka.