Family Names

Ulucz – Family Names

Notes

  • The following table was compiled from names found in various historical and contemporary sources where the village was mentioned. Most likely this list is not exhaustive.
  • The language differences may contribute to different spelling of the names. Any incorrect misspellings are unintentional.
  • English names. English spelling of the names was extracted from articles published after 1947 in Canada and USA or by transliterating Ukrainian of Polish names.
  • Ukrainiannames. Ukrainian names that were found in various articles in Ukrainian publications mostly in historical North-American publications.
  • Polishnames.  Polish names were created by using polish letters or combinations that sound the same as their Ukrainian equivalents or by using names of polish nouns with the same meaning as their Ukrainian equivalents.  For example, a Ukrainian name Volk (Волк) would became a polish Wilk (a wolf).
 ENGLISH  UKRAINIAN  POLISH
Badyrka Бадирка Badyrka
Balka Балка Balka, Bałka
Baranyk Бараник Baranik
Bernavko Бернайко Bernawko
Bodnar Боднар Bodnar
Charnetskyj Чарнецкий Czarnecki, Czarniecki
Chubenyak Чубеняк Czubeniak
Dadura Дадура Dadura
Dobrianskyj Добяньский Dobriański, Dobrzański
Dorotskyj Дороцкий Dorocki
Drobit Дробіт Drobit
Duda Дуда Duda
Duk Дук Duk
Dziubakevych Дзіубакевич Dziubakewicz
Dzyadyk Дзядик Dziadyk
Fuk Фук Fuk
Harudchak Гарудчак, Гаридчак Harudchak, Harydczak
Hatala Гатала Hatala, Hatała
Hbur Гбур Hbur, Gbur
Holovka Головка Holowka,Hołowka,Hołówka
Holyavka Голявка Holiawka, Holiwka
Homa Гома Homa, Choma
Hondh’o Годьо Hondzio
Hronzevych Горонзевич Hrondzewicz, Chrondzewicz
Huhra Гугра Huhra, Chuchra, Chuchro
Husak Гусак Husak
Hylyachok Гулячок Hyliaczok, Hiliaczok, Chyliaczok
Ivanytskyj Іваницкий Iwanicki
Kibala Кібала Kibala, Kibała
Klachanyj Клачний Klaczany
Klachyk Клачик Klaczyk
Klym Клим Klym, Klim
Kohut Когут Kohut
Kostetskyj Костецкий Kostecki
Kostevych Костевич Kostewicz
Kotsan Коцан Kocan
Kotsyla Коцила Kocyla, Koczała
Kotyans’kyj Котянський Kotjański, Kotański
Kovals’kyj Ковалський Kowalski
Kraynyk Крайник Krajnik
Kreko Креко Kreko
Kyluk Килук Kyluk
Levkovych Левкович Lewkowicz
Levyts’kyj Левицький Lewicki
Maksymiw Максимів Maksymił
Mihno Мігно Michnio
Morayko Морайко Morajko
Moskal Москал Moskal
Okryak Окряк Okriak
Panchyshyn Панчишин Pańczyszyn
Panykivs’kyj Паникивський Paniwski
Pavlovs’kyj Павловський Pawńowski
Petrushak Петрушак Petruszak
Petrushchak Петрущак Petruszczak
Petryshyn Петришин Petryszyn
Podolyak Подоляк Podolak
Polyans’kyj Полянський Polański
Polyvka Поливка Poliwka
Prohorovych Погорович Prohorowicz
Pufkyj Пуфкий Pufki
Ratslavs’kyj Рацлавський Racławski
Ruts’kyj Руцький Rucki
Serednyts’kyj Середницький Serednicki
Shlyahtych Шляхтич Szlachtycz
Shul’ Шуль Szul
Shurko Шурко Szurko
Slabyj Слабий Słabyj,Słaby
Solets’kyj Солецький Solecki, Sołecki
Soltykevych Солтикевич Soltykiewicz, Sołtykiewicz
Sosnyts’kyj Сосницький Sośnicki
Strus Струс Strus, Struś
Thir Тгір Tchir
Trach Трач Tracz
Tsyklins’kyj Цуклінський Cykliński
Vars’kyj Варський Warski
Verbytskyj Вербицкий Werbicki, Wierzbicki
Vlasenych Власенич Wlasenicz, Własienicz
Volk Волк Wołk, Wilk
Vuytsyk Вуйцик Wójcik
Yavirs’kyj Явірський Jawirski, Jaworski
Yavornytskyj,Jawornyc’kyj Яворницкий, Яворницький  Jawornicki
Yoan Йоан Joan
Yuhnyk Югник Juchnik
Zalyams’ki Залямські Zaliamski, Załamski

Darius

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.